Din likviditet styrkes gjennom tre “value programs”

 1. Korttidsprogrammer
  • Fordringskjøp
  • Factoring
  • Frigjøring av bundne midler
  • Kreditter
  • Leasing
  • Eierlån til bruk i næringsvirksomhet
  • Inkassoforhandlinger
  • Garantier
   • Husleiegarantier
   • Løyvegarantier
   • Forskuddsgarantier
   • Betalingsgarantier
   • Bustadsgarantier
   • Skattetrekksgarantier
   • Toll, innførselsgarantier
 2. ADVance fokuserer på investorkapital og egenkapital
 3. Operation Readiness Finances fokuserer på banklån, driftskreditter, leasing og factoring

Et kortsiktig virkemiddel, i tillegg til fakturakjøp, kan være å frigjøre depositum eller andre bundne midler i garantistillelser gjennom f.eks. en ekstern leiegaranti.

Hvert program er av ulik lengde, og består av et sett av prosesser som leder til at et selskap blir kredittverdig innenfor et eller flere områder for kapitalisering.

Selskapet har gode kontakter i markedet for fakturakjøp og
svært god kompetanse på konstruksjon av andre
finansieringssøknader, herav leasing.

ADVfinance logo